РІЧНИЙ ЗВІТ КЕРІВНИКА ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

Звіт директора
Херсонського ясла- саду №83
комбінованого типу
Херсонської міської ради
про свою діяльність у 2019-2020 н.р.

Тип закладу. Якісний склад педагогічного колективу, освітні програми.
Херсонський ясла- сад №83 комбінованого типу Херсонської міської ради.
Якісний склад педагогів покращився за рахунок курсової перепідготовки, за результатами атестації змінилась: «спеціаліст вищої категорії» – 1 педагог, «спеціаліст І категорії» – 6 педагогів, «спеціаліст ІІ категорії» – 2 педагога, «спеціаліст» – 11 педагогів. Мають вищу, І та ІІ кваліфікаційну категорії – 10 педагогів.
Атестовано 1 педагог: підтверджено кваліфікаційну категорію «Спеціаліст» 1 педагог.
Ясла-сад – україномовний. Організація освітнього процесу здійснювалася за освітньою програмою від двох до семи років «Дитина», програмою «Корекційне навчання з розвитку мовлення дітей молодшого дошкільного віку із ЗНМ», «Методичні рекомендації щодо організації корекційно-виховної роботи з дітьми старшої групи із ЗНМ», авторськими програмами: «Селфестим» Брендлі Вінча, «Валеологія для дошкільнят», «Правова освіта дошкільнят», «Ми – херсонці», «Індивідуальна робота з дітьми молодшого дошкільного віку із ЗНМ», «Індивідуальна робота з дітьми старшого дошкільного віку із ЗНМ».
Функціонує одинадцять вікових груп: 9 груп загального розвитку (дві перші молодші групи, три другі молодші групи, дві середні групи, дві старші групи) та дві спеціальні групи логопедичного напряму роботи: одна молодшого загального недорозвитку мови, одна старша загального недорозвитку мови. Середня наповнюваність груп загального розвитку становить 20-29 дітей, спеціальних груп – 15 дітей.
Режим роботи ясла-саду становить 10,5 годин (дев’ять груп), 10 годин (одна група), 12 годин (одна чергова група).
Участь адміністрації та педагогів в методичній роботі міста, області.
Всеукраїнських та Міжнародних науково-практичних семінарах, фестивалях педагогічної майстерності. Авторський навчальний семінар з казко терапії кандидата педагогічних наук, доцента Деркач О.О. на тему: «Ціннісне виховання дітей дошкільного віку засобами мультимодальної арт-педагогіки та казкотерапії» Міжнародний проект «Освіта XXI століття:зміни в контексті розвитку інформаційного суспільства» «Основи мнемотехніки» Конференція у рамках міжнародний екологічний форум «Чисте місто чиста ріка чиста планета» Авторська програма розвитку художньо-творчих здібностей дітей дошкільного віку Л. Шульгіна «Барвиста радість»,пройшли курси авторських, ігрових технологій М.М. Шуть «Ігрові технології»

Система методичної роботи в контексті виконання річних завдань.

Систематизували зібрані матеріали за програмою виховання і навчання дітей від 2 до 7 років «Дитина» Здійснили соціально-педагогічний патронат сімей. Склали розклад занять на новий навчальний рік. Провели моніторинг рівня засвоєння знань дітьми. Узагальнили результати моніторингу рівня засвоєння знань дітьми. Поповнили розробками, наочними посібниками, літературою розділ патріотичного виховання. Організували і провели День дошкільника. Організовувати тематичні виставки : «Безпечність в побуті і на дорозі» «Вулицями міста». Взяли участь у конкурсі «Крок до зірок», «Літературні намистинки».
Результати моніторингу рівня розвитку компетенції дітей відповідно до програми.
Тричі на рік проводився моніторинг засвоєння програми «Дитина» у відповідності до Базового компоненту дошкільної освіти.
У перших молодших групах на кінець навчального року, у порівнянні з початком року, збільшилася кількість дітей з високим рівнем мовленнєвої активності на 20%, зменшилася з низьким рівнем розвитку на 51%. Фізичний розвиток: кількість дітей з високим рівнем збільшилася на 17%, з достатнім рівнем на 31%, з середнім рівнем на 10%, з низьким рівнем зменшилася рівень зменшився на 54% завдяки проведенню індивідуальної роботи з дітьми.
У других молодших групах на кінець навчального року, у порівнянні з початком року, середній рівень засвоєння знань дітей за всіма освітніми лініями в межах Базового компоненту підвищився на 19% завдяки особистісно орієнтованому підходу до дітей.
У середніх групах на кінець року у порівнянні з початком року спостерігалася позитивна динаміка на 15% оволодіння знаннями за освітніми лініями «Мовлення дитини», «Гра дитини», «Особистість дитини», «Дитина в природному довкіллі» завдяки творчому підходу вихователів до освітнього процесу.
У старших групах на кінець року, у порівнянні з початком року, кількість дітей з високим рівнем збільшилася на 21% , з низьким рівнем зменшилася на 19% за освітньою лінією «Гра дитини». Кількість дітей з високим рівнем збільшилась на 8%, з достатнім рівнем на 11%, зменшився середній рівень на 10% в освітніх лінях «Дитина в соціумі», «Особистість дитини», «Дитина у природному довкіллі». Збільшилась кількість дітей з високим рівнем на 10%, з достатнім рівнем на 12%, з середнім рівнем на 22%, зменшилася з низьким рівнем на 8% в освітній лінії «Мовлення дитини» завдяки різноманітним формам роботи з дітьми.
Завдяки планомірній корекційній роботі вчителі-логопеди забезпечили максимальну мовленнєву активність під час занять та в повсякденному житті. У бесіді з дітьми з’ясовано, що програму вони засвоїли на 94%. При аналізі результативності роботи з’ясували, що згідно показників рівень знань дітей вирівнюється на кінець року в результаті проведення корекційної роботи, забезпечення індивідуального підходу у навчально-виховному процесі та тісній співпраці вихователів, вчителя-логопеда і батьків, яка знайшла своє відображення в започаткованому зошиті взаємозв’язку вчителя-логопеда та вихователя.
Під час проведення моніторингу готовності дітей до школи підведено підсумок, що з 59 дітей: високого рівня досягли 26 дітей (33%), достатнього рівня 30 дітей (46%) , середнього рівня 9 дітей (19%) , низького рівня 2 дитини (2%). За участю вчителів спеціалізованої школи І ступеня з поглибленим вивченням іноземної мови при Херсонській гімназії № 3(далі – школа) під час години творчого спілкування проведений аналіз успішності дітей-випускників. Зроблено висновок, що із 52 учнів: високого рівня – 52%, достатнього – 31%, середнього рівня – 15%, низького – 2%, завдяки налагодженій співпраці вихователів та вчителів.
Протягом березень – травня в умовах карантину ясла – сад здійснював дистанційну роботу як із сім’ями вихованців так і з дітьми, що перебувають удома,шляхом використання технологій навчання:мобільного додатку Вайбер та Facebeok.
За запитом батьків надано 161 індивідуальні консультації , налагоджено двосторонній зв’язок між батьками та вихователями за допомогою мобільних додатків.
Наприкінці травня 2020 н.р. проведено статистику: за час роботи в дистанційному режимі вихователями пройдено 35 вебінарів .
Як результат роботи у 2019 -2020 н.р. у дітей підвищилася самореалізація у повсякденній художній діяльності та можливість виразити своє ставлення до світу;вироблені звички до здорового способу життя,
Стан здоров’я дітей, дані захворюваності протягом року, дані за групами здоровя ,організація харчування.
Аналізуючи стан відвідування дітьми дошкільного закладу визначено, що відвідування дітьми садочка 2019-2020 рр. склало 74%, що є високим показником.
У І півріччі відвідування склало 76,5%, у ІІ півріччі – 68,5%, що на 5% нижче.
Керуючись санітарними нормами для дошкільних навчальних закладів, було проведено аналіз захворюваності дітей за 2019-2020 навчальний рік. Захворюваність склала 9569 днів, 1031 випадки зареєстровано в яслах -258 випадків захворюваності, у садку – 763. Із них: ГРЗ – 773, в/віспа -3, пневмонія – 3, інші захворювання – 231; інфекційні захворювання (ГЕК-0). Зовсім відсутні ангіна, скарлатина, кір, краснуха.
відмічається зменшення захворювань у дітей в 2019-2020 рр. на 23 випадки у порівнянні з аналогічним періодом 2018-2019 рр..
Аналіз захворюваності дітей за І та ІІ півріччя навчального року показав, що у І півріччі захворюваність становила 11,6%, у ІІ півріччі – 17,7%, що на 5,8% більше.
Класифікація груп здоров’я дітей у ЗДО №83:
І група – 68%;
ІІ група – 28,8%;
ІІІ група – 1,2%
Проведено аналіз організації харчування та виконання норм харчування дітей раннього та дошкільного віку в ЗДО №83 за 2019-2020 рр. з розрахунку фактичного споживання однією дитиною за основними життєво необхідними видами продуктів (м’ясо, риба, масло вершкове, олія соняшникова, сир твердий, яйця, цукор, картопля, овочі, фрукти, соки)
Середній показник виконання норм харчування за 2019-2020рр. становить 90,5%. Помісячно:
в вересні – 82%,
жовтні – 83%,
листопаді – 86%,
грудні – 84%,
січні – 94%,
лютому – 99%,
березні – 99%,
квітні – %,
травні -97%
Протягом 2019-2020 р. бракеражна комісія закладу здійснювала щомісячний контроль за організацією роботи харчоблоку, забезпеченням раціональним харчуванням дітей пільгових категорій. Усього дітей пільгових категорій 14. Для них організовано оплату харчування зі знижкою в розмірі 50% та на безоплатній основі.
Система взаємодії з батьками, план співпраці зі школою, взаємодія з різними організаціями.
Взаємодія з батьками з національно-патріотичного виховання провели:
«Козацькі розваги» «Співоча Україна» «Вишиваночка»
З екологічного виховання: Брейнринг з батьками «Екологічна стежина»
Спортивного напряму «Пригоди у лісі» «Малята здоров’ята»
Забезпечення наступності у роботі закладу та початковою ланками освіти в умовах Нової української школи. Взаємозв’язок з вчителями початкових класів Гімназії №3, відбувалися екскурсії до школи та гімназії, перегляд вистав, вчителі приходили на батьківські збори надавали консультацію:«Як підготувати дитину до школи».
Взаємодія з громадськими організаціями:
Херсонський академічний обласний театр ляльок
ДЮШС «Острів»
Дитячій футбольний клуб «Стелс – діти»

Підсумки адміністративно-господарської роботи. Оцінювання матеріально-технічних та медико-соціальних умов перебування дітей у дошкільному закладі.
Для комфортного перебування дітей у ЗДО №83 були створені належні санітарно–гігієнічні умови. За рахунок бюджетного фінансування придбано електричну сковороду , машину для переробки овочів. Зроблено капітальний ремонт покрівлі 100м2 .

За позабюджетне фінансування проведено капітальний ремонт коридорів другого поверху, правого та лівого крила, капітальний ремонт роздягальні у групі №11, поточний ремонт спальної кімнати групи №1. Замінено шафи в роздягальнях груп №3, №4. Придбано лави в роздягальні в групах №4, №6, Придбані двоповерхові ліжка в групі №10. Для зручності замінено порт мийку групи №2. Придбано столи, шафи, та замінено інвентар для прибирання для харчоблоку. Встановлено нове ігрове вуличне обладнання для груп №1, №7. Оновлено м’який інвентар: тюлі група №7, подушки групи №4, №9, килими групи №4, №8, матраци група №9. У групах оновлюється посуд. Постійно закупляється миючі засоби, порошок для прання.
В жовтні 2019 р проведено обрізку та видалення аварійних та сухостійних дерев.

Для медичного блоку закуплено безконтактний термометр та антисептичні засоби.

Недоліки, на усунення яких необхідно спрямувати діяльність колективу дошкільного закладу в наступному навчальному році.
Відповідно до виявлених досягнень, недоліків, запитів батьків та державних вимог, педагогічний колектив дошкільного закладу ставить перед собою на новий навчальний рік такі завдання:
– патріотичне виховання;
– екологічне виховання;
– комунікативно-мовленнєвий розвиток дошкільників;
– створення комфортних умов для перебування дітей у групових приміщеннях завдяки проведенню капітальних ремонтних робіт, заміні меблів.