Про освіту

Завдання

на 2020-2021 навчальний рік

Проблема

“Компетентнісний підхід та соціалізація особистості в умовах створення єдиного освітнього простору”

Основні завдання:

1. Формування екологічної свідомості, навичок практичного життя. Готовності до взаємодії з навколишнім світом.

2. Удосконалення роботи щодо формування комунікативно-мовленнєвої та математичної компетенції дітей дошкільного віку шляхом використання нових освітніх технологій, мнемотехніки.

3. Забезпечення спільної роботи медичних і педагогічних працівників щодо зміцнення здоров’я вихованців та захисту прав дітей з особливими освітніми потребами.

4. Впровадження нових сучасних форм і методів партнерської взаємодії з сім’ями вихованціа, які сприятимуть формуванню активної батьківської позиції для досягнення позитивних результатів у питаннях розвитку, виховання та навчання дітей дошкільного віку.

КОМПЛЕКТАЦІЯ ГРУП ХЕРСОНСЬКОГО ЯСЕЛ-САДКА  №83 КОМБІНОВАНОГО ТИПУ ХЕРСОНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ НА 2020/2021 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

Перша молодша група №1    (від 2 до 3 років) – 10,5 годин       – 20 дітей;

Перша молодша група №2      (від 2 до 3 років) – 10 годин – 17 дітей;

Друга молодша група №3     (від 3 до 4 років) – 10,5 годин  – 20 дітей;

Середня група №4  (від 4 до 5 років) – 10,5 годин – 28 дітей;

Старша група №5  (від 5 до 6 років) – 10,5 години – 26 дітей;

 ІІ молодша група №6 (від 3 до 4 років) – 10,5 годин – 26 дітей.

Середня група №7 (від 4 до 5 років) – 12 годин – 26 дітей.

Старша інклюзивна група №8           (від 5 до 6 років) – 10,5 годин – 19 дітей.

Середня логопедична група №9           (від 4 до 5 років) – 10,5 годин – 17 дітей.

Старша логопедична група №10        (від 5 до 6 років) – 10,5 годин – 14 дітей.

ІІ молодша група №11                       (від 3 до 4 років) – 10,5 годин – 22 дитини.

Навчання у формі занять проводиться, починаючи з 3-го року життя, з поступовим нарощуванням їх кількості та тривалості.

Заняття починаються о 9 год. ранку і їх тривалість становить:

перша молодша група (від 2 до 3 років ) –10 хв.

друга молодша група (від 3 до 4 років) – 15 хв.

середня група (від 4 до 5 років ) – 20 хв.

старша група (від 5 до  6 років ) – 25 хв.

Тривалість індивідуальних занять у першій молодшій групі становить 5-7 хв., в інших групах – 5-10 хв.

Заняття з музики проводяться у всіх вікових групах двічі на тиждень. Заняття з фізичного виховання в першій молодшій групі проводяться – 4 рази на тиждень (2 – у приміщенні, 2 – на свіжому повітрі), в інших групах – щоденно (2 –  у спортивній залі, 2 –  на свіжому повітрі та 1 піший перехід).

Тривалість фізкультурних занять:

перша молодша група (від 2 до 3 років ) –15 хв.

друга молодша група (від 3 до 4 років) – 20 хв.

середня група (від 4 до 5 років ) – 25 хв.

старша група (від 5 до  6 років ) – 30 хв.

З метою забезпечення повноцінного розвитку дітей, зміцнення та збереження їх здоров’я в яслах-садку плануються фізкультурно-оздоровчі заходи (ранкова гімнастика, гімнастика після денного сну, фізкультхвилинка, фізкультпауза, загартувальні процедури) та різні форми організації рухової активності у повсякденному житті (заняття фізичними вправами на прогулянках, фізкультурні свята і розваги, рухливі ігри, самостійна рухова діяльність, дні та тижні здоров’я, індивідуальна робота з фізичного виховання).

Ключові пріоритети змістового наповнення  освітнього процесу у новому навчальному році:

  1. Спрямувати роботу ясла-садка на створення умов щодо ефективного поєднання розвитку зв’язного мовлення з прийомами мнемотехніки.
  2. Продовжити спільну роботу педагогічного колективу та батьків щодо формування здоровязберігаючої компетентності дітей шляхом активізації рухового режиму, забезпечення доступних знань та умінь про здоровий спосіб життя.
  3. Удосконалити роботу колективу щодо формування національно-патріотичної свідомості у дошкільників шляхом використання інноваційних технологій.